Absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Śląskim, asystent, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, autor artykułów naukowych z pogranicza socjologii, antropologii oraz turystyki. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, współautor i konsultant dokumentów strategicznych, diagnostycznych oraz ewaluacyjnych.
  • Współautor Ogólnopolskiej diagnozy podnoszenia kompetenecji i kwalifikacji kadr kultury 2015
  • Współautor Strategii rozwoju miasta Wisła na lata 2016-2020 we współpracy ze Stowarzyszeniem Delta Partner
  • Ewaluacja projektu "Szkoła dla rodziców" realizowanym przez OPS Rybnik
  • Współpraca w ramach ewaluacji projektu Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez stowarzyszenie Teatr Grodzki
  • Konsultant Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner
  • W przygotowaniu:
          Program Kultura dla Cieszyna 2016-2020 we współpracy z UM Cieszyn