Jacek Kiełkowski

Prezes zarządu

Specjalista ds. projektów, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania designem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu...

Artur Kubica

empty-avatar.png

Wiceprezes Zarządu

Specjalista ds. projektów badawczych, doradczych i społecznych, politolog, ekspert w zakresie planowania strategicznego, koordynator badań społecznych oraz warsztatowych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego...

Jan Liniany

Wiceprezes Zarządu

Absolwent kierunku animacja społeczno-kulturalna na Uniwersytecie Śląskim, asystent, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego...